11 Comments

 1. Gan fy mod i wedi gwastraffu 20 mlynedd yn dioddef o problemau iechyd meddwl a phryder eithafol, teimladau hunan-laddol pob dydd ers 5 mlynedd a dim pwrpas i fywyd o gwbl…ac (yn fy achos i) wedi gorfodi ymdopi ar ben fy hun yr holl amser, mae rhaid i mi gael rhyw fath o afael ar y llyfr hwn pan ddaw hi allan, Malan.

  Like

  1. Ddrwg gen i glywed David! Ma raid dy fod di’n gryf. Mi fydd y llyfr ar gael mewn siopau Cymraeg ar ol y lansiad dwi’n credu ar y 21 o fis nesaf! Gobeithio y cei flas ar y gwaith x

   Like

 2. Ddim yn berson gryf ydw I o gwbl. Mae iselder dros tymor hir yn arwain at teimlad tragwyddol o fethiant ac yn holive a chwestiynu eich sefyllfa a lle yn y byd. Fel mater o ddiddordeb, heddiw, cefais alwad ffon gan y tim meddwl iach lleol am asesiad (nid y tro cyntaf) a beth ydynt wedi penderfynu yw ‘nghyfeirio at y CMHT lleol. Beth mae hyn yn golygu, pa more hir cyn I fi ddechrau meddwl am ddod nol at fy nghoed, a pha mor hir….. pwy a wyr? Dim siopau Gymraeg fama, archebu eich llyfr arlein neu trafeilio I siop Gymraeg yng Nghymru pan dwi’n I ffwrdd o’r gwaith….beth bynnag dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn at dysgu ychydig amdanat a’r pethau hyfryd unig ryw ac arbennig sydd wedi casglu at ei gilydd I greu un Malan.

  Like

 3. Diolch yn fawr Malan. Gwnaf gysylltu a ti’n bersonol. Dwi’n byw yng nghanolbarth Lloegr. Ymddiheurwn gyda llaw am y geiriau o’i le gan fy spellchecker ddim yn hoffi’r Gymraeg o gwbl, newid geiriau sydd wedi cael eu gibbereiddio gan fy nghyfrifiadur I nol i’r Gymraeg sydd yn brifo rhywle y fyset ti’n disgwyl ei brifo…….

  Like

 4. Mi ceisiais ei gyn-archebu ar wefan Y Lolfa ond does bosib. Bydd cael Rhyddhau’r Cranc yn dysgu wrthaf brofiadau a helyntion dioddefydd arall ond, fel bonws diwylliannol I fi gan y bydd yn helpu finnau gyda fy Ngymraeg I, yn mynd a fi nol I gynnar y 90au pan oeddwn yn darllen llawer o lyfrau a chylchgronnau Cymraeg er mwyn cryfhau fy ngafael ar yr iaith ac yn ehangu fy ngeirfa.

  Like

 5. Neis cael clywed bod Rhyddhau’r Cranc yn gwerthu’n dda ledled Cymru. Yn anffodus, ches i mo’r cyfle i fynd i Gymru i brynu un oherwydd salwch, gwaith a fy mod i wedi cael cyfle i chwarae piano mewn cyngerdd ar gyfer dechreuwyr yng Nghaint. Ond un dydd mi wnaf prynu un….un dydd….addewid.

  Like

Leave a Reply to David Smith Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s