9 Comments

 1. Gan fy mod i wedi gwastraffu 20 mlynedd yn dioddef o problemau iechyd meddwl a phryder eithafol, teimladau hunan-laddol pob dydd ers 5 mlynedd a dim pwrpas i fywyd o gwbl…ac (yn fy achos i) wedi gorfodi ymdopi ar ben fy hun yr holl amser, mae rhaid i mi gael rhyw fath o afael ar y llyfr hwn pan ddaw hi allan, Malan.

  Like

  1. Ddrwg gen i glywed David! Ma raid dy fod di’n gryf. Mi fydd y llyfr ar gael mewn siopau Cymraeg ar ol y lansiad dwi’n credu ar y 21 o fis nesaf! Gobeithio y cei flas ar y gwaith x

   Like

 2. Ddim yn berson gryf ydw I o gwbl. Mae iselder dros tymor hir yn arwain at teimlad tragwyddol o fethiant ac yn holive a chwestiynu eich sefyllfa a lle yn y byd. Fel mater o ddiddordeb, heddiw, cefais alwad ffon gan y tim meddwl iach lleol am asesiad (nid y tro cyntaf) a beth ydynt wedi penderfynu yw ‘nghyfeirio at y CMHT lleol. Beth mae hyn yn golygu, pa more hir cyn I fi ddechrau meddwl am ddod nol at fy nghoed, a pha mor hir….. pwy a wyr? Dim siopau Gymraeg fama, archebu eich llyfr arlein neu trafeilio I siop Gymraeg yng Nghymru pan dwi’n I ffwrdd o’r gwaith….beth bynnag dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn at dysgu ychydig amdanat a’r pethau hyfryd unig ryw ac arbennig sydd wedi casglu at ei gilydd I greu un Malan.

  Like

 3. Diolch yn fawr Malan. Gwnaf gysylltu a ti’n bersonol. Dwi’n byw yng nghanolbarth Lloegr. Ymddiheurwn gyda llaw am y geiriau o’i le gan fy spellchecker ddim yn hoffi’r Gymraeg o gwbl, newid geiriau sydd wedi cael eu gibbereiddio gan fy nghyfrifiadur I nol i’r Gymraeg sydd yn brifo rhywle y fyset ti’n disgwyl ei brifo…….

  Like

 4. Mi ceisiais ei gyn-archebu ar wefan Y Lolfa ond does bosib. Bydd cael Rhyddhau’r Cranc yn dysgu wrthaf brofiadau a helyntion dioddefydd arall ond, fel bonws diwylliannol I fi gan y bydd yn helpu finnau gyda fy Ngymraeg I, yn mynd a fi nol I gynnar y 90au pan oeddwn yn darllen llawer o lyfrau a chylchgronnau Cymraeg er mwyn cryfhau fy ngafael ar yr iaith ac yn ehangu fy ngeirfa.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s